NLgaat.nu leidt bewoners op tot regenwaterambassadeur.
Een regenwaterambassadeur informeert medebewoners over het belang van het regenwater afkoppelen en geeft advies over hoe de regenpijp het best afgekoppeld kan worden.
Afkoppelen abc´tje? In de basis is het afkoppelen van het regenwater geen hogere wiskunde. Je zaagt de regenpijp door, monteert een bochtje, zorgt voor wat afschot en klaar is Kees.

De praktijk laat zien dat het verantwoord afkoppelen en het geven van een goed advies toch heel wat complexer ligt dan op voorhand wordt aangenomen. De onderschatting is begrijpelijk want feitelijk hebben we het hier over een nieuw beroep.
Gaandeweg hebben wij ervaren, dankzij alle uiteenlopende en relevante vragen van bewoners, dat dit vak brede kennis van zaken vraagt.

Voor alle informatie over de training en de mogelijkheden kunt u kijken op de website www.regenwaterambassadeur.nl 

Om de kwaliteit van onze docenten en trainingen te borgen staan wij geregistreerd in het CRKBO-register.
CRKBO geregistreerd docentIn het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) staan docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs.
De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling.

 

Deel deze pagina via: