Gemeenten combineren steeds vaker het afkoppelen van particuliere woningen in de aanbesteding voor een rioolreconstructie. Rioolvervanging is immers het uitgelezen moment om ook het particuliere terrein af te koppelen. Particulieren meenemen in het afkoppelen (werk met werk) levert punten op voor de inschrijving. Onze inbreng is gebaseerd op vele jaren praktijkervaring. Inmiddels is gebleken dat deze informatie een significante bijdrage voor de aanbesteding is. 

Onze regenwateradviseurs kunnen voor uw inschrijving een belangrijke bijdrage leveren in de vorm van relevante informatie en aantoonbare resultaten. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze regenwateradviseurs kunnen voor uw inschrijving en uitvoering een belangrijke bijdrage leveren.

  • Het aanleveren van relevante informatie, cijfers en aantoonbare resultaten.
  • Communicatie en contact met de bewoner.
  • Bijdragen aan een inwonersbijeenkomst.
  • Inventarisatie situatie, NAW en bijzonderheden. 
  • Toestemmingsformulieren.
  • Nulmeting.
  • Daadwerkelijk (bovengronds) afkoppelen voor zowel pvc, zink als koper.
  • Nazorg.
Deel deze pagina via: