lanny.olie@nlgaat.nu  06-58076183

Mijn naam is Lanny Olie. Met Nlgaat.nu heb ik maar één doel voor ogen. Met een deskundig en bevlogen team cruciaal bijdragen aan de klimaat adaptatie met zoveel mogelijk M² afgekoppeld dakoppervlak en zo min mogelijk tegels in de tuinen.

Dit wil ik doen door concepten en producten te bedenken die mensen aanspreken en die ook daadwerkelijk mensen aanzet om in beweging te komen. Ik ben positief overbelast met de technische genen van mijn vader (constructeur en uitvinder) en de ondernemers- en mensenmens genen van mijn moeder. In het speelveld van techniek en communicatie liggen alle ingrediënten voor de beste ideeën. Ik heb mijn focus op het bij elkaar brengen van de juiste elementen voor het ultieme concept of product dat verschil maakt.

Al mijn interesses en ervaringen komen samen in mijn werk als regenwateradviseur: De liefde voor de natuur, mijn opleidingen in tuinbouw, pedagogie en regenwater én zeker ook mijn passie voor techniek, constructies, architectuur en vormgeving en mijn niet aflatende interesse naar het gedrag van mensen, groepsdynamiek en psychologie.


renee.kleijn@nlgaat.nu 06-48518893

Mijn naam is Renée Kleijn, ik ben zelfstandig regenwateradviseur/ afkoppelcoach en ik werk in opdracht van diverse gemeenten. Ik heb een sociaal commerciële marketingachtergrond, welke zichtbaar terugkomt  in mijn werkwijze: ik ben een groot voorstander van oprechte en verbindende communicatie en daarbij stel ik de wensen en behoeften van mijn gesprekspartners (gemeenten, inwoners, woningcorporaties, verzekeraars, etc.) centraal. Ik ben gewend om op verschillende niveaus te communiceren.

Vanuit mijn overtuiging dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen, werk ik samen met NLgaat.nu. De synergie binnen het team van NLgaat.nu is krachtig en energiek. Het samenvoegen van creativiteit, technische kennis, commerciële marketingvaardigheden, communicatie en vooral ook veel plezier, levert zichtbaar positieve resultaten op. Gezamenlijk hebben we eenzelfde doel voor ogen: Nederland klimaatbestendig maken!

Dit doen wij graag samen met u: Water is het symbool voor leven en groei, laten we voor het water gaan, laten we het water stromen.


robin.opschoor@nlgaat.nu 06-14049804

Mijn naam is Robin Opschoor. Water stroomt als een rode draad door mijn leven. Ik woon aan het water, ik zwem en duik graag en je ziet mij vaak op het meer met mijn zeilboot. Voorheen heb ik jarenlang met veel plezier technisch personeel gedetacheerd. Daarna heb ik lange tijd als ambulant begeleider gewerkt. Het contact en de interactie met mensen gaf mij veel voldoening.

Dat ik nu als regenwateradviseur mensen enthousiast kan maken om het regenwater af te koppelen is een prachtig gevolg van mijn passie voor mens en water. Bij Nlgaat.nu heb ik naast praktijkstage de interne opleiding voor regenwateradviseur gevolgd.

De vanzelfsprekendheid waarmee wij in ons land schoon water tot onze beschikking hebben is heel bijzonder en verdient waardering. Ik wil graag bijdragen aan deze belangrijke bewustwording. Voor nu en voor onze toekomst. Graag informeer ik gemeenten en hun inwoners over de mogelijkheden.


 

m.groenen@ontwerpenomgeving.nl 06- 319 19 784
Mijn naam is Maarten Groenen. Bij Buro ontwerp & omgeving ben ik werkzaam als Projectleider water en milieu. Toen ik met NLgaat.nu in contact kwam werd ik meteen enthousiast! Een leuk en divers team met volop energie en creativiteit. Met mijn uitgebreide kennis van stedelijk waterbeheer en mijn ervaring als wateradviseur en verbinder, heb ik een goed beeld van de klimaatopgaven die bij gemeenten en waterschappen op het bord liggen.

Door een toenemende werkdruk en complexiteit van het werk van deze overheden is goede ondersteuning heel welkom. Ik ondersteun NLgaat.nu en hun opdrachtgevers vooral bij technisch complexe vraagstukken. Ik sta voor een warme samenwerking met de opdrachtgevers van NLgaat.nu, waarbij we ook daadwerkelijk werk uit handen nemen. We maken gebruik van elkaars diensten om onze opdrachtgevers beter te kunnen bedienen.


 

Deel deze pagina via: