NLgaat.nu organiseert interactieve bijeenkomsten voor wijkbewoners, woningcorporaties, VvE’s, hoveniers, aannemers en medewerkers van bouwmarkten en tuincentra. Zoekt u een levendige presentatie die inspireert en informeert? Voor elke setting ontwikkelen wij in samenspraak een beeldende presentatie die informeert, aantrekt en overtuigt.

Wij hebben inmiddels de volgende presentaties ontwikkeld:

Doelgroep: Beleidsmedewerkers/ gemeenten
Duur presentatie: 35 minuten

• Deltaplan
• Hoe bereik je de inwoners?
• Wat is de rol van een regenwatercoach?
• Waar gaan de vragen over?
• Waar is behoefte aan?
• Laaghangend fruit bij gemeenten
• Laaghangend fruit voor inwoners
• Wat werkt wel?
• Wat gaat er nog weleens mis?
• Waar liggen kansen?
• Vragen

Doelgroep: Hoveniers/tuinarchitecten
Duur presentatie: 20-25 minuten

• Klimaatadaptatie
• Droogte en hitte stress
• Wat doet de gemeente?
• Bodemdoorlaatbaarheid in de gemeente
• Wat kunnen de inwoners doen?
• Waterklaar
• Regenwater afkoppelen, mogelijkheden en producten
• Ontstenen en vergroenen
• Biodiversiteit van de bodem
• Bijen, insecten en vlinders
• Verenigingen in de regio
• Regeling en acties van de gemeente
• Vragen

Doelgroep: Huiseigenaren
Duur presentatie: 15-20 minuten

• Het klimaat verandert en de gevolgen
• Overheid en gemeente
• Wat kunt u doen?
• Regenwater afkoppelen, mogelijkheden en producten
• Ontstenen en vergroenen
• Biodiversiteit van de bodem
• Bijen, insecten en vlinders
• Verenigingen in de regio
• Regeling en acties van de gemeente
• Vragen

Promotiemateriaal

Er zijn ook producten die u na afloop beschikbaar kunt stellen zoals de bedrijfskalender, de afkoppelkit, het stripboekje en de kleurplaat over het regenwater afkoppelen en vergroenen van tuinen.

Presentatie reserveren

Tot maart 2019 zijn we volgeboekt, daarna is er nog ruimte om de presentatie voor u in te plannen.

Scan 180. Laaghangend fruit in uw gemeente

Klimaatadaptatie gaat ons allemaal aan. Dit vraagt verandering op verschillende niveaus. Binnen uw gemeente en daarbuiten. Maar hoe breng je als gemeente de boodschap over op de inwoners? Er zijn volop raakvlakken bij vrijwel alle afdelingen van de gemeente om met eenvoudige tools afkoppelen & vergroenen bij uw inwoners onder de aandacht te brengen. Nlgaat.nu heeft Scan 180 ontwikkeld waarin al de kansen en aanknopingspunten voor u inzichtelijk zijn gemaakt.

Onze uitgangspunten van Scan 180 zijn altijd:

• De klimaatvisie van de gemeente
• De dagelijkse praktijk binnen de gemeente
• Zachte integratie zonder beleidsverandering
• Het benutten van het bestaande
• Bewustwording bij inwoners creëren
• Keep it simpel

Voor de scan gaan we in gesprek met de teamleiders van elk domein en lichten we alle diensten door op raakvlakken met regenwater afkoppelen en het vergroenen van tuinen. Vaak ligt het antwoord om de hoek, het is maar met welke bril je ernaar kijkt. Wij leveren met Scan 180 een eindrapport dat concreet helpt de gemeentelijke klimaatvisie actief uit te dragen naar uw inwoners.

Pakket 360

De kansen van Scan 180 zetten wij om in een pakket constructieve boodschappen voor uw inwoners. Elke boodschap biedt een kans op verzilvering. Het doel hiervan is om uw inwoners extra te stimuleren daadwerkelijk aan de slag te gaan met regenwater afkoppelen of vergroenen van de tuin. Het verzilveren van de boodschap geeft tevens kans op een meting. Is de inwoner actief aangezet om tot actie over te gaan? Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Deel deze pagina via: