Als regenwatercoach informeer je de mensen over regenwater afkoppelen, breng je de boodschap enthousiast, kom je met inspirerende voorbeelden en geef je indien gewenst nodig advies op maat. Het is een belangrijke rol die veel kennis van zaken vraagt. Tijdens de training tot regenwatercoach komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Hoofdstuk 1

Waterbeheer in Nederland

 • Waterbeheer in Nederland
 • Rijksoverheid
 • Provincie
 • Waterbeheerders
 1. Rijkswaterstaat RWS
 2. Waterschappen
 3. Gemeenten

 Hoofdstuk 2

Klimaatadaptatie

 • Wat is klimaat adaptatie?
 • Klimaatverandering
 • Klimaatverandering en gevolgen
 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 • Deltaplan 2050
 • Stresstest
 • Klimaat effectenatlas

Een aantal gevolgen voor Nederland

 1. Water
 2. Droogte
 3. Hitte
 4. Verzilting
 5. Energie
 6. Afval
 7. Subsidie

 Hoofdstuk 3

Regenwater en Vuilwater

 • Capaciteit waterzuivering
 • Gevolg piekbui en overstort
 • Hemelwaterriool HWA
 • Uitleggers
 • Gebruik van uitleggers
 • Uitleggers op oppervlaktewater
 • Werking rioolstelsel
 • Drukriolering en persleiding
 • Vrij verval stelsel
 • Gemalen
 • Zorgplicht eigenaren en gemeenten
 • Wadi
 • Natuurvriendelijke wadi
 • Beheer en kosten wadi

 Hoofdstuk 4

afkoppelcoaches/(regen)watercoaches/(regen)wateradviseurs

 • Inzet coaches
 • Taken
 • Rioolreconstructie
 • Riolering
 • Presentaties
 • Kennis
 • Tools
 • Advies
 • Vrijwilligheid
 • Subsidie en het wiel uitvinden
 • Subsidie en kansen
 • Starten in een gemeente
 • Andere partijen
 1. Woningcorporaties
 2. Bedrijven
 3. Nieuwbouw
 4. Infrastructuur
 5. Verzekeraars
 6. Rioleringsbedrijven

 Hoofdstuk 5

De theorie regenwater afkoppelen en infiltratie

 • Bodemdoorlaatbaarheid en K-waarden
 • Grondsoorten Nederland
 • Bodemdoorlaatbaarheid stimuleren of vertragen
 • Bodemdoorlaatbaarheid test particulieren
 • DINO Loket
 • Grondwater
 • Grondwaterpeil en bodemdaling
 • Het belang van regenwater afkoppelen
 • Waarom afkoppelen? Een samenvatting
 • Uitlogende bouwmaterialen
 • Afstand buitenmuur en filtratie
 • Afstand bomen filtratie
 • Infiltratiecapaciteit
 • Hoeveelheid regenwater
 • Overloop of overstort
 • Berekenen opvangcapaciteit
 • Berekenen wadi
 • Berekenen grindgreppel
 • Berekenen grindput
 • Berekenen drainagebuis
 • Berekenen infiltratiekrat

Hoofdstuk 6

Afkoppelen en de mogelijkheden

 • Bovengronds
 • 0ndergronds
 • Regenton aansluiten
 • Verschil kratten en geperst steenwol
 • Afkoppelen oprit of terras
 • Circulair
 • Grondwaterpomp
 • Combinaties
 • Natuurvijver
 • Producten en leveranciers

 Hoofdstuk 7

Vergroenen, ontstenen en biodiversiteit

 • Topotijdreis
 • Verstening: Feiten en cijfers
 • Onderhoudsvriendelijke bodembedekkers
 • Planten voor een wadi
 • Beplanting geschikt tegen droogte
 • Sedumdak en varianten
 • Biodiversiteit
 • Bijen
 • Vlinders
 • Vogels
 • Humus en kunstmest
 • Operatie Steenbreek
 • Andere partijen
 • Tegeltax, belastingvoordeel en andere acties

 Hoofdstuk 8

De regenwateradviseur

 • Competenties
 • Wie zijn mijn gesprekspartners
 • Ontzorgen
 • Privacy en NAW gegevens verwerken
 • Aan de slag als ZZP-er
 • Algemene voorwaarden
 • Offerte en opdracht
 • Flexplek en andere faciliteiten
 • Administratie en boekhoudprogramma’s
 • Verzekeringen en Broodfonds

 

De training bestaat uit een theorie én praktijk: Je gaat ook meeloopdagen met een ervaren regenwateradviseur. Hoe voer ik een gesprek, hoe geef ik een passend advies? Afhankelijk van de opgedane kennis en competenties is er desgewenst een nazorg traject waarbij de trainees een minder intensieve begeleiding krijgen.

Ook werkzoekenden in uw gemeente kunnen worden opgeleid tot regenwater adviseur, na de training gaan ze gelijk aan de slag!

Minimaal opleidingsniveau: MBO+
Duur van de opleiding: theorie 5 dagen, praktijk 5 dagdelen
Opleidingslocatie: in overleg
Startdatum: 24 februari 2020
Prijs opleiding: € 2750,00 exclusief BTW
Minimaal aantal deelnemers: 5

Deel deze pagina via: