Training regenwateradviseur/afkoppelcoach.

Als afkoppelcoach/ regenwateradviseur/ watercoach ben je niet alleen dagelijks in gesprek met de inwoners maar zit je ook geregeld om de tafel met professionals die gaan over de klimaatadaptatie, duurzaamheid, riolering en de openbare ruimte. Dat vraagt van veel onderwerpen verstand van zaken. Niet van elk onderwerp kennis tot op het bod maar het is wel van belang dat je weet waar het over gaat. Al deze onderwerpen komen aan bod in het handboek Training Regenwateradviseur. De laatste drie hoofdstukken moeten nog worden uitgewerkt en dan is dit handboek binnenkort te bestellen. Ons streven is het handboek in de winter in 2021 klaar te hebben. 

Zie hieronder de onderwerpen die in dit boek aan bod komen.

Naast theorie bieden wij begeleiding aan voor een stageperiode zodat een toekomstig afkoppelcoach kwalitatief en inhoudelijk uw inwoners optimaal kan bedienen. Hoe voer ik een gesprek, hoe geef ik een passend advies? Afhankelijk van de opgedane kennis en competenties is er desgewenst een nazorg traject waarbij de trainees een minder intensieve begeleiding krijgen.

Ook werkzoekenden in uw gemeente kunnen worden opgeleid tot regenwater adviseur, na de training gaan ze gelijk aan de slag!

Inhoudsopgave handboek ‘Training regenwateradviseur’

Hoofdstuk 1 Waterbeheer in Nederland

 • Waterbeheer in Nederland
 • Rijksoverheid
 • Provincie
 • Waterbeheerders

 Hoofdstuk 2 Klimaatadaptatie

 • Wat is klimaat adaptatie?
 • Klimaatverandering
 • Klimaatverandering en gevolgen
 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 • Deltaplan 2050
 • Stresstest
 • Klimaat effectenatlas

 Hoofdstuk 3 Regenwater en Vuilwater

 • Capaciteit waterzuivering
 • Gevolg piekbui en overstort
 • Hemelwaterriool HWA
 • Uitleggers
 • Gebruik van uitleggers
 • Uitleggers op oppervlaktewater
 • Werking rioolstelsel
 • Drukriolering en persleiding
 • Vrij verval stelsel
 • Gemalen
 • Zorgplicht eigenaren en gemeenten
 • Wadi
 • Natuurvriendelijke wadi
 • Beheer en kosten wadi

 Hoofdstuk 4 afkoppelcoaches/(regen)watercoaches/(regen)wateradviseurs

 • Inzet coaches
 • Taken
 • Rioolreconstructie
 • Riolering
 • Presentaties
 • Kennis
 • Tools
 • Advies
 • Vrijwilligheid
 • Subsidie en het wiel uitvinden
 • Subsidie en kansen
 • Starten in een gemeente
 • Andere partijen

 Hoofdstuk 5 De theorie regenwater afkoppelen en infiltratie

 • Bodemdoorlaatbaarheid en K-waarden
 • Grondsoorten Nederland
 • Bodemdoorlaatbaarheid stimuleren of vertragen
 • Bodemdoorlaatbaarheid test particulieren
 • DINO Loket
 • Grondwater
 • Grondwaterpeil en bodemdaling
 • Het belang van regenwater afkoppelen
 • Waarom afkoppelen? Een samenvatting
 • Uitlogende bouwmaterialen
 • Afstand buitenmuur en filtratie
 • Afstand bomen filtratie
 • Infiltratiecapaciteit
 • Hoeveelheid regenwater
 • Overloop of overstort
 • Berekenen opvangcapaciteit
 • Berekenen wadi
 • Berekenen grindgreppel
 • Berekenen grindput
 • Berekenen drainagebuis
 • Berekenen infiltratiekrat

Hoofdstuk 6 Afkoppelen en de mogelijkheden

 • Bovengronds
 • 0ndergronds
 • Regenton aansluiten
 • Verschil kratten en geperst steenwol
 • Afkoppelen oprit of terras
 • Circulair
 • Grondwaterpomp
 • Combinaties
 • Natuurvijver
 • Producten en leveranciers

 Hoofdstuk 7 Vergroenen, ontstenen en biodiversiteit

 • Topotijdreis
 • Verstening: Feiten en cijfers
 • Onderhoudsvriendelijke bodembedekkers
 • Planten voor een wadi
 • Beplanting geschikt tegen droogte
 • Sedumdak en varianten
 • Biodiversiteit
 • Bijen
 • Vlinders
 • Vogels
 • Humus en kunstmest
 • Operatie Steenbreek
 • Andere partijen
 • Tegeltax, belastingvoordeel en andere acties

 Hoofdstuk 8 De regenwateradviseur

 • Competenties
 • Wie zijn mijn gesprekspartners
 • Ontzorgen
 • Privacy en NAW gegevens verwerken
 • Aan de slag als ZZP-er
 • Algemene voorwaarden
 • Offerte en opdracht
 • Flexplek en andere faciliteiten
 • Administratie en boekhoudprogramma’s
 • Verzekeringen en Broodfonds 

 

Deel deze pagina via: